ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Енергийната ефективност е приоритет

В DOMANIA много държим на ниската консумация на енергия, затова освен на архитектурата и конструкцията отделяме голямо внимание и на част „Енергийна ефективност“, която е определяща за комфорта и разходите ви по време на обитаване на вашия дом. Използваме софтуер за динамичен енергиен анализ, чрез който симулираме вътрешния климат и енергийната консумация на желания дом, преди да сме заковали и един пирон. По този начин, още на проектно ниво, можем с високата прецизност да определим бъдещите Ви разходи и микроклимата в сградата. При желание на клиента, DOMANIA има необходимите експертни възможности да проектира и изпълни сграда, сертифицирана като „Пасивна“ според критериите на Института за Пасивни сгради в Дармщат, Германия.

Пасивните къщи са сгради с изключително добра изолация и защита от неконтролирана инфилтрация, чиито годишни енергийни нужди отопление и охлаждане са толкова ниски, че конвенционалните отоплителни системи могат да бъдат пропуснати.  Малкото количесто енергия, от която се нуждае сградата за осигуряване на качествен микроклимат, може да бъде доставено от вентилационна системa, която осигурява чист и наситен с кислород пресен въздух, докато извежда мръсния отработен такъв.

За да покрие една къщата изискванията за „Пасивна“, тя трябва да отговаря на следните условия:

  • Годишно потребление на енергия за отопление ≤ 15 kWh/m2;

  • Годишно потребление на енергия за охлаждане ≤ 15 kWh/m2;

  • Годишно потребление на първична енергия за всички нужди на сградата  ≤ 120 kWh/m2;

  • Външните изграждащи елементи /стени, покрив, под/ трябва да имат коефициент на топлопреминаване U < 0.15 W/m­2K;

  • Външната обвивка да няма топлинни мостове, т.н. връзки или зони по сградната обвивка, през които да преминава значително повече енергия в сравнение с останалата част от нея;

  • Въздухоплътността на сградата да бъде потвърдена с тест съгласно DIN EN 13829. Под налягане от 50 Pa чрез “надуване“ на сградата, течовете за 1 час не трябва да надвишават 0.6 пъти обема на сградата;

  • Обобщен коефициента на топлопреминаване Uw на дограмата и остъклението на сградата трябва да минимум 0.8 W/m­2K;

  • Вентилационната система трябва да има минимум 75% ефективност на рекупериране /оползотворяване/ на енергията, при консумация на енергия максимум 0.45 Wh/m3;

  • Системите за гореща вода и самите инсталации да са с минимални топлинни загуби;

Електроуредите да са с висока ефективност;

 Пасивна къща

Проектирането на „Пасивни“ къщи е далеч по – сложен процес в сравнение с проектирането на стандартни такива, особено частта „Енергийна ефективност“. За целта е задължително използването на специално разработен за това софтуер наречен PHPP (Passive House Planning Package https://passivehouse.com/04_phpp/04_phpp.htm) от специалисти преминали специален курс на обучение и положили успешен изпит. PHPP е международно призната изчислителна методика, отчитаща енергийната ефективност и качеството на микроклимата до най – малката подробност. Ние в DOMANIA имаме всичко необходимо за да удовлетворим желанието Ви в случай, че предпочетете да живеете в такъв дом.

енергийна ефективност

Динамичен анализ с IDA ICE

В случай, че не се стремите домът Ви да покрива стриктните изисквания на стандарта „Пасивна“ къща, в DOMANIA имаме възможност да извършим алтернативен специализиран енергиен анализ на проекта на Вашия дом, който да даде цялостна картина на енергийната ефективност и на качеството на микроклимата в него, още докато е изцяло на хартия. С IDA ICE може да се предвиди енергийната консумация и цялостния микроклимат /температура, влажност, ниво на CO2, естествена осветеност/ във всяко помещение на сградата във всеки час от годината. Това дава възможност за предвиждането на адекватни мерки, гарантиращи най – високо ниво на комфорт, още в процеса на проектиране, както и за откриването на евентуални слабости в проекта на сградата, които биха довели до повишена енергийна консумация и локален дискомфорт в някоя част от нея.

Scroll to Top