ПРЕДИМСТВА НА КЪЩИТЕ ОТ DOMANIA

Всички използвани в производствения процес материали са от реномирани производители с необходимите сертификати за качество. Това, заедно с начина по който ги комбинираме ни позволява да гарантираме дълготрайност на конструкцията и висок комфорт на обитаване на Вашия дом.

монтаж
Бързина на изпълнение

Дървените къщи на DOMANIA са предварително изготвени елементи в цех и са сред най – бързо строящите се сгради. Сглобяването на елементите се извършва с висока ефективност поради специално създадените условия за това и поради контролираната среда. След производството, транспортирането на цялата сграда отнема 1 – 2 дни, сглобяването на място се извършва до 1 седмица, а довършителните работи са минимални, което позволява тяхното бързо приключване. След приключване на монтажа, дървената къща не се нуждае от технологично време за съхнене поради значително по – малкото мокри процеси, което при масивно строителство може да отнеме месеци.

Производството в цех дава възможност за постигането на по – високо качество на изпълнение за по – кратко време. Цялата къща се изработва буквално на маса, а това позволява висока прецизност при свързването на дървените профили, полагането на топлоизолация в конструкцията, осигуряването на въздухоплътността и оформянето на завършения вид на сградните елементи. Всички използвани материали се съхраняват в затворено помещениe, което гарантира влагането в конструкцията на напълно годни за това материали.

 

Качество

изолационни характеристики

Изолационни  характеристики

Дървените сглобяеми къщи на DOMANIA са енергийно ефективни и с лекота могат да постигнат най – високите стандарти в строителството със значително по – тънки стени и покрив. Енергийната ефективност на дървените къщи значително превишава тази на стандартното строителство в България, което е възможно с разполагането на изолация по цялата дебелина на външните стени и покрива. Със стандартна изолация за една дървена къща се постигат над 30% по – добри изолационни свойства от стандартното монолитно строителство и при значително по – тънки стени може да се постигне стандарт „Пасивна“ къща.

При еднакви изолационни характеристики на стените, сглобяемите къщи на DOMANIA имат 16 – 20 см по – тънки стени, което за една къща с размери 10 x 10 м, означава около 6 – 8 кв.м. повече чиста жилищна площ на етаж или една малка спалня в повече при същото РЗП.

 
Повече жилищна площ на РЗП
Устойчивост на земетресение

Дървените сгради са сред най – устойчивите на земетресения поради ниското си тегло, което е ключов фактор. Освен това, дървото е материал с висока здравина отнесена към теглото си и с висока пластичност, която му позволява големи огъвания без да се деформира или чупи. Принципа на изпълнение с използването на OSB плоскости по вътрешни и външните стени позволява всяка от тях да стане носещ елемент, което спомага за преразпределяне на усилията от земетръс измежду всички сградни елементи, съответно намалява риска от разрушаване на някой от тях. 

https://www.youtube.com/watch?v=hSwjkG3nv1c&ab_channel=SimpsonStrong-Tie

Дървото е естествен и възобновяем строителен материал, за добива и обработката на който се изисква значително по – малко  количество енергия в сравнение със стоманата и бетона. Циментът, който е основен компонент за получаването на бетон, е от строителните материали за чието производство се изисква най – много енергия и се отделя най – голямо количество  CO2. От друга страна строителството с дърво е строителство с грижа за природата. Когато едно дърво остарее, усвояването от него на CO2 намалява, така че след изсичане се освобождава място за повече нови дървета, които в периода си на растеж извличат нови количества CO2 и пречистват въздуха. Освен това, изсеченото дърво съхранява в себе си извлечения през жизнения си цикъл CO2 под формата на въглерод и не позволя отделянето му в атмосферата, което може да се случи чрез изгниване или изгаряне.

 
Влияние върху околната среда
Предвидимост  на разходите

Начина на проектиране, произвеждане, транспортиране и монтаж на сградните елементи ни позволява да предвидим стойността на всяка операция още в процеса на проектиране, съответно да изчислим крайната цена за изпълнението на даден проект. Така в DOMANIA можем да застанем зад нея в договора за строителство, а Вие да знаете колко ще струва дома ви още преди да сте платили и лев. 

Цената на къщите на DOMANIA са гарантирано по – ниски от цените на монолитното строителство, при условие, че се става дума за къщи с еднакви изолационни характеристики. Причината за по – ниските цени са начина на производство и монтаж, които предполагат по – висока ефективност на работа, по – добра предвидимост на разходите и по – кратно време за изпълнение, респективно по – малко разходи за труд. Освен това, дървените къщи са значително по – леки от масивните такива, което съществено намалява цената на фундамента. 

 

Цена

Scroll to Top