НЕДОСТАТЪЦИ НА ДЪРВЕНИТЕ КЪЩИ

Наред с много предимства, дървените къщи имат и редица недостатъци. В DOMANIA знаем за тях и с мерките, които предприемаме правим така, че тези недостатъци да бъдат почти изцяло елимнирани. 

Гниене

Гниене

Гниенето е един от малкото недостатъци на дървесината, но този недостатък може да излезе наяве единствено ако не се вземе в предвид в процеса на проектиране и изпълнение на една сграда. Ние в DOMANIA осъзнаваме това, поради което:

1.    Използваме единствено вакуумно импрегнирана дървесина, която не гние. 
2.    Проектираме конструкциите ни така, че няма възможност от възникване на конденз, който да увеличи влагата в конструкцията до степен, че тя за започне да гние. 
Тези две решения гарантирано елиминират възможността в конструкцията на сградата Ви да започне процес на гниене.

Подобно на гниенето, вредителите са опасност за една дървена сграда ако тяхното потенциално въздействие не се вземе в предвид в процеса на проектиране и изпълнение на сградата. Осъзнавайки това, ние в DOMANIA:
1.    Използваме сушена дървесина, която е обезпаразитена в процеса на изсушаване, т.е. в нея не съществуват живи организми;
2.    Използваме единствено вакуумно импрегнирана дървесина, в която не могат да се развиват живи организми;

 
vrediteli

Податлива на вредители

Звукоизолация

Звукоизолация

Дървената конструкция няма същата способност да спира звуковите вълни както бетон или зидарията поради факта, че няма такава плътност. Това разбира се може да се вземе в предид и да се вземат мерки, които да компенсират. В DOMANIA предвиждаме вътрешните стени да са с 2 слоя плоскост от всяка страна, а в подовете влагаме шумоизолационна мембрана. И двете конструкции са с пълнеж от каменна вата, която е отличен шумоизолатор и това позволява разпространението на звуковите вълни да се сведе до минимум. 

Въпреки, че и бетонени и тухлени конструкции могат да бъдат съборени от пожар, е прието, че дървените такива са изложени на по – голям риск, заради горимостта на дървесината. Изложената на огън повърхност на дървесината образува въглен, който служи като изолация и предпазва сърцевината от температурата, съответно осигурява носимоспособността на дървената конструкция. Тъй като сградните елементи са пълни с каменна вата, която е 100% негорим материал, по – голямата част от площта на носещата дървена конструкция е неуязвима при пожар. При използването на плоскости, които да ограничат директното излагане на останалата част от  конструкцията на огън, както в DOMANIA правим, дървена сграда може да се приеме, че с лекота може да покрие нормативните изискванията за клас на реакция на огън.

 
риск от пожар

Риск от пожар

Scroll to Top